17/05 Bảo Trì Cập Nhật Đón Hè

Các Lãnh Chúa thân mến!

Ngày 17/05 BDH sẽ tiến hành bảo trì cập nhật phiên bản mớivới nhiều tính năng mới và một số điều chỉnh nhằm hỗ trợ các bạn trên con đường chinh phục vùng đất của Rồng.

Thời gian cụ thể như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG
09:00 ĐẾN 12:00 NGÀY 17.05.2018

BDH xin giới thiệu sơ lược về những cập nhật mới trong phiên bản này như sau:

MỞ HỆ THỐNG CHIẾN KỲ

a) Điều kiện: người chơi đạt cấp 57, đến gặp Cửu Vỹ Hồ để thực hiện nhiệm vụ mở hệ thống chiến kỳ.

b) Nội dung: Người chơi vượt PB Chiến Kỳ để thu thập Đá Tăng Bậc Chiến Kỳ và Hồn Chiến Kỳ để tăng sức mạnh cho nhân vật mình.

PHÂN GIẢI THẺ THÚ CƯỠI

Thẻ thú cưỡi bị trùng hoặc dư thừa giờ đây đã có thể vào Tiệm Rèn - Phân Giải thành Mảnh Thẻ Đổi Thú Cưỡi. Sau khi phân giải các mảnh này có thể dùng để hợp thành:

- Đủ 20 mảnh hợp thành thẻ mở thú cưỡi B

- Đủ 50 mảnh hợp thành thẻ mở thú cưỡi A

- Đủ 125 mảnh hợp thành thẻ mở thú cưỡi S

THAY ĐỔI GIÁ CHÙY MAY MẮN

Trong phiên bản này, giá vật phẩm "Chùy May Mắn" sẽ được thay đổi như sau:

Số Lượng Giá Cũ Giá Mới
1 100 Kim Cương 80 Kim Cương
10 900 Kim Cương 700 Kim Cương

THAY ĐỔI GIÁ NĂNG LƯỢNG THÁP

Giá năng lượng tháp giảm còn 30 Kim Cương ( giá cũ 50 Kim Cương).

Chúc các Lãnh Chúa có mùa hè vui cùng G.O.D