Bữa Tiệc Tài Nguyên - Trượng Sấm Sét

  • Thời gian:00:00 11-04-2018 đến 23:59 13-04-2018
  • Đối tượng: Z1 đến Z17
  • Nội dung sự kiện

- Trong Thời gian HĐ, thu thập tài nguyên từ các hoạt động trong game để nhận được Điểm Tích Lũy.

- Điểm Tích Lũy đạt được mức chỉ định sẽ nhận được phần thưởng.

  • Các Mốc Thưởng Tích Điểm

XẾP HẠNG QUÀ THƯỞNG
1 Thẻ Danh Hiệu "Đại Gia" *1
Gậy Sấm Sét *4
Hồn Thánh Khí *20
2 Thẻ Danh Hiệu "Phú Hào" *1
Gậy Sấm Sét *2
Hồn Thánh Khí *15
3 Thẻ Danh Hiệu "Phú Quý" *1
Gậy Sấm Sét *1
Hồn Thánh Khí *10
4 - 10 Thẻ Danh Hiệu "Hào Môn" *1
Đá Công LV6 *1
Hồn Thánh Khí *5
11 - 30 Vàng *3.000.000
Đá Công LV5 *1
Hồn Thánh Khí *2
31 - 50 Vàng *2.000.000
Đá Công LV4 *1
Hồn Thánh Khí *1

Thánh Khí: Gậy Sấm Sét

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.