Chuỗi Sự Kiện Nạp Tiêu Cuối Tuần

NẠP THƯỞNG LỰA CHỌN

- Thời gian: 00:00 ngày 13-02-2018 đến 23:59 ngày 15-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Chỉ chọn 1 trong 2 phần thưởng trong cùng 1 mốc nạp.

- Reset 0h mỗi ngày.

TÍCH NẠP MỖI NGÀY: ĐÁ CHIẾN HỒN

- Thời gian: 00:00 ngày 13-02-2018 đến 23:59 ngày 14-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TÍCH NẠP MỖI NGÀY: ĐÁ LUYỆN TRANG BỊ

- Thời gian: 00:00 ngày 15-02-2018 đến 23:59 ngày 16-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

HOÀN TRẢ NẠP LIÊN TỤC 2: SÓI MA

- Thời gian: 00:00 ngày 13-02-2018 đến 23:59 ngày 18-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

TIÊU TÍCH LŨY: RỒNG SẤM

- Thời gian: 00:00 ngày 13-02-2018 đến 23:59 ngày 15-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

TIÊU ĐÁ CHIẾN HỒN

- Thời gian: 00:00 ngày 13-02-2018 đến 23:59 ngày 14-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TIÊU ĐÁ LUYỆN TRANG BỊ

- Thời gian: 00:00 ngày 15-02- đến 23:59 ngày 16-02-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z12

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.