Đấu Trường Nhóm

  • Thời gian diễn ra: 13h00 – 14h00 , 18h00 – 19h00
  • Số lần đánh nhận được phần thưởng: 15 lần
  • Quy tắc hoạt động

- Trong thời gian diễn ra Hoạt Động, các Lãnh Chúa nhấp vào icon hoạt động để vào giao diện Đấu Trường Nhóm.

- Lãnh Chúa có thể tạo phòng riêng hoặc tham gia phòng của người chơi khác. Một phòng tối đa 4 thành viên (Lưu ý, đấu trường nhóm không đánh solo 1 mình được)

- Trước khi bắt đầu, chủ phòng nhớ chú ý chỉnh trận hình của cả nhóm.

- Lãnh Chúa chọn chữ Trận để mở giao diện chỉnh đội hình. Sau đó nhấp chuột trái và điều chỉnh sao cho phù hợp. Trong bảng trận hình có hiển thị Lực Chiến, Cấp Độ, Class hiện tại của các thành viên.

- Sau khi tất cả thành viên chuẩn bị thì chủ phòng có thể bắt đầu

- Phần thưởng sau khi đánh là Danh Vọng và Huy Chương Vinh Dự. Đánh thắng sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.

- Sau khi đánh hết 15 lượt, các Lãnh Chúa vẫn có thể đánh tiếp nhưng không nhận được Phần Thưởng gì.