Đổi Thưởng Đá Rồng - Khiên Athena

ĐỔI THƯỞNG TỪ ĐÁ RỒNG

- Thời gian: 0:00 ngày 14.04.2018 đến 23:59 ngày 19.04.2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Nội dung sự kiện:Trong thời gian event, thu thập Đá Rồng để đổi Phần Thưởng có giá trị.

Đá Rồng

- Phần thưởng đặc sắc:

Thánh Khí: Khiên Athena

Thú Cưỡi: Mèo Mập

-----------------------------------------------

Người chơi nhận Đá Rồng tại các Event sau:

NHIỆM VỤ TREO THƯỞNG: ĐÁ RỒNG

- Thời gian: 0:00 ngày 15.04.2018 đến 23:59 ngày 17.04.2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày.

CỐNG HIẾN TRẬN DOANH: ĐÁ RỒNG

- Thời gian: 0:00 ngày 16.04.2018 đến 23:59 ngày 18.04.2018.

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày.

SỐ LẦN LUYỆN PHÙ VĂN: ĐÁ RỒNG

- Thời gian: 0:00 ngày 17.04.2018 đến 23:59 ngày 19.04.2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày.

TÍCH ĐIỂM MẬT CẢNH CỰ LONG: ĐÁ RỒNG

- Thời gian: 0:00 ngày 18.04.2018 đến 23:59 ngày 20.04.2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.