Hệ Thống Anh Hùng

Mỗi anh hùng có 2 skill chủ động5 skill bị động. Có nhiều cách để tăng sức mạnh cho Anh Hùng. Đầu tiên là Level.

- Level Anh Hùng có thể vượt qua level của người chơi, và bị giới hạn bởi phẩm chất Anh Hùng (tấn cấp). Tăng level cần các Sách Rèn Luyện từ thấp đến cao, tăng level tăng các chỉ số cơ bản và mở khóa các skill tương ứng.

- Bồi Dưỡng Anh Hùng tốn Đá Bồi Dưỡng Anh Hùng, tăng các chỉ số Công, Thủ, HP và tăng level skill chủ động của Anh Hùng đó.

- Tấn Cấp Anh Hùng (tăng phẩm chất) tốn Đá Tăng Cấp Anh Hùng, tăng các chỉ số và level skill bị động, tăng đến phẩm qui định sẽ gia tăng mức level max của anh hùng đó.

- Chiến Hồn: Tăng bậc chiến hồn tốn Đá Chiến Hồn và tang các chỉ số Công, Thủ, HP và Xuyên.

- Truyền Thừa: không tốn gì cả, người chơi có thể thoải mái hoán đổi Level, Cấp, Bồi Dưỡng, Chiến Hồn giữa 2 Anh Hùng với nhau.