Hệ Thống Chiến Long

Hệ Thống Chiến Long là tính năng nổi bật của Game Of Dragons, người chơi sẽ huấn luyện và nuôi nấng các chú rồng con từ trứng cho đến ngày trưởng thành và tiến hóa, bù lại các chú Chiến Long sẽ giúp họ trong khi chiến đấu rất nhiều. Ngoài ra, khi tiến hóa các Chiến Long sẽ có rất nhiều bất ngờ cho người chơi.

Có 6 loại Chiến Long khác nhau: Hỏa, Nham, Phong, Băng, Quang, Ám. Mỗi loại chiến long đều có buff và gây sát thương khác nhau.

Cho Chiến Long ăn Long Tinh để tăng cấp Chiến Long, theo các cấp level sẽ có 3 trạng thái của Chiến Long là Ấu Long, Hư Không và Nữ Thần. Khi ra trận có thể sắp xếp tùy ý 1 Chiến Long đánh chính, và các Chiến Long còn lại Phụ Hồn cho các Anh Hùng khác, tăng lực chiến rất nhiều.