Hệ Thống Class Nhân Vật

Trong GOD không có class cố định, người chơi có thể lựa chọn và tùy ý sử dụng class skill phù hợp với ý định đi hoạt động nào bất kỳ lúc nào.

- Có tổng cộng 4 class: Đấu Sĩ, Pháp Sư, Mục SưKiếm Sĩ. Mỗi class đều có bộ skill khác nhau hoàn toàn, phục vụ cho các mục đích khác nhau như hỗ trợ buff máu, gây sát thương đơn cao, AOE… Khiến người chơi phải tính toán kỹ để phối hợp với nhau qua các hoạt động tổ đội.

- Để tăng sức mạnh các class, người chơi cần tăng level bằng các quyển Chuyển Tinh tương ứng, sẽ tăng lực chiến rất nhiều.

- Đổi class không thay đổi nhân vật mà chỉ thay đổi bộ skill tương ứng, khi vào trận mới thấy rõ hiệu quả.