Hệ Thống Phù Văn

- Người chơi có thể trang bị Phù Văn để nâng cao lực chiến của bản thân rất nhiều. Số lượng Phù Văn có thể khảm tối đa tùy thuộc vào level của nhân vật.

- Dùng Thẻ Cầu Nguyện hoặc Kim Cương để cầu thần các Phù Văn khác nhau, mỗi Phù Văn là 1 loại buff khác nhau. Tùy vào người chơi tính toán sử dụng mà chiến lực và khả năng giao tranh sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Ngoài ra khi Cầu Thần sẽ nhận được các tích điểm, có thể tích điểm để đổi các Phù Văn mong muốn.