Hệ Thống Thần Dực (Cánh)

- Khi đạt đến level 31, người chơi sẽ có thể trang bị cánh cho bản thân, tặng rất nhiều lực chiến và khả năng combat mạnh mẽ.

- Dùng Đá Tăng Sao Thần Dực để tăng sao cho Cánh. Tăng đủ số Sao qui định sẽ tăng cấp cánh. Thay đổi hình dạng Cánh và mở khóa các skill bị động của Cánh. Đặc biệt điểm tăng Sao sẽ không bị reset khi qua ngày, người chơi có thể yên tâm nâng cấp từ từ.

- Ngoài ra có thể nâng cấp riêng Chú Linh hoặc Luyện Linh để tang thêm các chỉ số cơ bản.