Hệ Thống Tiền Tệ Và Cách Kích Hoạt VIP

HỆ THỐNG TIỀN TỆ

Game Of Dragons có 3 hệ thống tiền tệ chính, gồm:

HÌNH ẢNH TIỀN TỆ CÁCH THU THẬP
Vàng Nhận thông qua các hoạt động ingame, dùng để mua các vật phẩm.
Ngọc Nhận thông qua các hoạt động ingame, các event hạn giờ..v..v, dung để mua các vật phẩm cần thiết.
Kim Cương Chỉ có thể nhận thông qua nạp game và event hạn giờ, dùng để mua các vật phẩm quí.

CÁCH KÍCH HOẠT VIP

- Người chơi ban đầu mặc định là VIP 0, để kích hoạt VIP, người chơi cần có 499 Kim Cương, sau đó phải chọn Mở VIP

- Sau khi mở VIP, người chơi sẽ đạt ngay cấp độ VIP 2. Nhận ngay quà VIP 2 tương ứng và quà mỗi ngày.

- Sau khi mở VIP, người chơi có 30 ngày VIP, để gia hạn thêm 1 tháng VIP, người chơi cứ chọn Tiếp Phí, không giới hạn số lần, có thể gia hạn rất nhiều. Phí vẫn là 499 Kim Cương.

  • Điểm Trưởng Thành

- Cứ nạp 100 kim cương sẽ được 1 điểm trưởng thành.

- Đăng nhập 1 ngày cũng nhận 1 điểm trưởng thành.

- Khi đủ điểm trưởng thành tương ứng sẽ tăng cấp VIP. Lưu ý điểm trưởng thành chỉ tăng khi nào người chơi ĐÃ KÍCH HOẠT VIP.

- Các cấp VIP cụ thể cần bao nhiêu điểm trưởng thành? Gamer có thể xem ở Hào Lễ Vip:

+ VIP2: cần 5 điểm trưởng thành, nhận ngay Danh Hiệu Long Chi Lãnh Chúa.

+ VIP 3: cần đạt 10 điểm trưởng thành (tính cả 5 điểm trưởng thành của VIP 2), nhận ngay Phù Văn Đỏ TiTan

+ VIP 4: Cần đạt 40 điểm trưởng thành, nhận ngay Bộ Thời Trang Chú Hề, tăng lực chiến rất nhiều

+ VIP 5: Cần đạt 100 điểm trưởng thành, nhận ngay Thú Cưỡi Mị Ảnh U Linh và các phần quà giá trị khác

+ VIP 6: Cần đạt 200 điểm trưởng thành, nhận ngay Thần Dực Thiên Sứ Hi Vọng và các phần quà giá trị khác

+ VIP 7: Cần đạt 400 điểm trưởng thành, nhận ngay Thú Cưỡi Thánh Vực Chiến Ưng và các phần quà giá trị khác

+ VIP 8: Cần đạt 800 điểm trưởng thành, nhận ngay Thần Dực Dung Nham Ác Ma và các phần quà giá trị khác

+ VIP 9: Cần đạt 1800 điểm trưởng thành, nhận ngay Thời Trang Vua Tinh Linh và các phần quà giá trị khác

+ VIP 10: Cần đạt 3500 điểm trưởng thành, nhận ngay Thú Cưỡi Dục Hỏa Phượng Hoàng và các phần quà giá trị khác

+ VIP 11: Cần đạt 8000 điểm trưởng thành, nhận ngay Thần Dực Khổng Tước Minh Vương và các phần quà giá trị khác

- Nhất định phải kích hoạt VIP đầu tiên, nếu không dù nạp rất nhiều nhưng cũng sẽ không tăng cấp VIP.