Nạp Tiêu Đạt Mốc Nhận Ngay Tài Nguyên

NẠP MỖI NGÀY: TÀI NGUYÊN

- Thời gian: 00:00 ngày 12-03-2018 đến 23:59 ngày 14-03-2018

- Phạm vi áp dụng: Server Z1 đến Z14

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset 0h00 mỗi ngày.

TÍCH TIÊU MỖI NGÀY: QUÀ TIỆC TÀI NGUYÊN

- Thời gian: 00:00 ngày 12-03-2018 đến 23:59 ngày 14-03-2018

- Phạm vi áp dụng: Server Z1 đến Z14

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhận được phần thưởng.

- Reset 0h00 mỗi ngày.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.