Nạp Tiêu Nhận Thưởng Cùng G.O.D

NẠP TÍCH LŨY: MỘNG ÁC MA

- Thời gian: 00:00 ngày 14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

NẠP THƯỞNG LỰA CHỌN

- Thời gian: 00:00 ngày .14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhận được phần thưởng.

- Reset 0h00 mỗi ngày.

- Lưu Ý: 1 mốc nạp chỉ được chọn 1 phần thưởng.

TÍCH LŨY TIÊU: CHÉN THÁNH

- Thời gian: 00:00 ngày .14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhận được phần thưởng.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.