Tính Năng Kết Hôn

Cả 2 sẽ nhận được nhẫn Đính Hôn và tiến vào Thánh Đường để Đặt Tiệc và tổ chức Lễ Thành Hôn.

- Người chơi mua nhẫn để cầu hôn

- Lưu ý: đối tượng cầu hôn phải khác giới tính, độ hảo cảm phải ở Lv 2

- Người chơi nào đã kết hôn rồi thì sẽ không cầu hôn được nữa

- Để tăng độ hạo cảm có thể tặng Hoa Hồng cho nhau.

Cầu Hôn

- Đối tượng muốn cầu hôn phải Online và Độ Hảo Cảm của cả 2 phải đạt Cấp 2.

- Đối tượng đồng ý: Cả 2 sẽ nhận được nhẫn Đính Hôn và tiến vào Thánh Đường để Đặt Tiệc và tổ chức Lễ Thành Hôn.

- Đối tượng không đồng ý: Nhẫn sẽ được gửi trả về thư của người đi cầu hôn.

Thánh Đường tại Thánh Quang Thành

Đặt tiệc

- Khi vào Thánh Đường, tìm tới Đức Cha MinDray để Chọn Nghi Thức.

- Có 3 kiểu Nghi Thức tương ứng với giá tiền và phần thưởng.

- Chọn Nghi Thức và thời gian xong sẽ gửi thiệp mời cho toàn server

- Lưu ý: Thời gian tổ chức từ 14h00 tới 23h00

- Sau khi gửi thiệp mời, Cô Dâu và Chú Rễ sẽ nhận được phần Quà Kết Hôn tương ứng với nghi thức kết hôn

**Lưu ý: 1 ngày chỉ được tổ chức Lễ cưới 1 lần

Bộ thời trang Cô Dâu và Chú Rể

Toàn Server có thể Chúc Phúc cho cặp đôi

- Có 3 loại quà Mừng Cưới. Khi tới thời gian diễn ra lễ Thành Hôn, có thể tặng quà cho cặp đôi.

Khi tặng quà xong người chơi nhận được phần thưởng

Nâng Cấp Nhẫn Cưới

Trang Bị nhẫn cưới

- Muốn tăng cấp nhẫn cưới cần Bụi Sao. Có thể tìm được thông qua Phụ Bản tổ đội, Thí luyện vô tận, thí luyện Exp

- Khi tăng cấp nhẫn cưới sẽ nhận được thêm chỉ số và kỹ năng đặc biệt của cặp đôi

- Kỹ năng của Nhẫn cưới dựa vào độ thân mật. Có thể tặng Hoa để tăng độ thân mật, đi PB Nhóm hoặc online cùng nhau.

Ly Hôn

- Vào Thánh Đường và tìm Đức Cha Divvos khi 2 bạn muốn Ly Hôn.

- Phí Ly Hôn là 250 ngọc

- Thư sẽ được gửi về kèm Danh Hiệu Thất Tình

_____           ______        _______

NGOÀI RA, MỜI CÁC LÃNH CHÚA CÙNG TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG TRANG BỊ THÚ CƯỠI

Mở Hệ Thống Trang Bị Thú Cưỡi

- Thú cưỡi có 4 trang bị có thể mang, mua trang bị thú cưỡi tại Shop Đổi Vinh Dự

- Sau khi mua được trang bị thú cưỡi, muốn tăng cấp sẽ tiêu tốn Đá Tăng Cấp Trang Bị Thú Cưỡi