Toàn Dân Đập Trứng - Thời Trang Bumblebee

  • Thời gian:00:00 14-04-2018 đến 23:59 16-04-2018
  • Đối tượng: Z1 đến Z17
  • Nội dung sự kiện

- Trong thời gian event, đập trứng để nhận được các vật phẩm quý hiếm.

- Dùng Chùy May Mắn để đập trứng.

Cánh Master Force

Thời Trang Bumblebee

--------------------

ĐỂ NHẬN CHÙY MAY MẮN, LÃNH CHÚA CÓ THỂ THAM GIA CÁC EVENT SAU:

TÍCH NẠP MỖI NGÀY: CHÙY MAY MẮN

- Thời gian: 00:00 ngày 14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày

TIÊU PHÍ TUẦN HOÀN: CHÙY MAY MẮN

- Thời gian: 00:00 ngày 14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày

TÍCH ĐIỂM ĐẬP TRỨNG: KIẾM LỤC LONG

- Thời gian: 00:00 ngày 14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đăng nhập mỗi ngày nhận phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG: CHÙY MAY MẮN

- Thời gian: 00:00 ngày 14-04-2018 đến 23:59 ngày 16-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 đến Z17

- Trong thời gian sự kiện, đăng nhập mỗi ngày nhận phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.