Ưu Đãi Nạp Tiêu Nhận Quà Vui

NẠP MỖI NGÀY: TÀI NGUYÊN

- Thời gian: 00:00 ngày 26-04-2018 đến 23:59 ngày 24-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z17

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

NẠP MỖI NGÀY: VÉ SAO MAY MẮN

- Thời gian: 00:00 ngày 26-04-2018 đến 23:59 ngày 28-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z17

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TÍCH TIÊU MỖI NGÀY: QUÀ TIỆC TÀI NGUYÊN

- Thời gian: 00:00 ngày 26-04-2018 đến 23:59 ngày 28-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z17

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

NẠP TÍCH LŨY: TÀI NGUYÊN LỄ HỘI

- Thời gian: 00:00 ngày 26-04-2018 đến 23:59 ngày 28-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z17

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

TÍCH NẠP MỖI NGÀY: LỄ HỘI

- Thời gian: 00:00 ngày 26-04-2018 đến 23:59 ngày 28-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z17

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TIÊU PHÍ TÍCH LŨY: LỄ HỘI

- Thời gian: 00:00 ngày 26-04-2018 đến 23:59 ngày 28-04-2018

- Phạm vi áp dụng: Z1 – Z17

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

>