tên tài khoản:  

  0

Nạp thêm Zingxu

chọn máy chủ để nạp KC:

chọn nhân vật để nạp KC:

Nhập số xu muốn nạp : = 0
(Số Zing Xu phải chia hết cho 100)